Εγγύηση / Επισκευή Επίπλων

Στην Apostolou Furniture αναλαμβάνουμε τα παρακάτω:

  1. Ανακατασκευή Επίπλων
  2. Ανακατασκευή Παλαιών Επίπλων
  3. Μεταφορά επίπλων για την επισκευή τους από και προς τα εσάς.